Ostatní skupiny - Články a novinky (Teorie, AEgIS, Pierre Auger, ...)

Observatoř Pierra Augera změřila účinný průřez při energii 57 TeV!

Článek (arXiv) přináší nové měření nepružného účinného průřezu proton-vzduch při těžišťové energii 57 TeV na nukleon. Účinný průřez představuje jednu ze základních veličin, která charakterizuje povahu srážek dvou částic. Jeho závislost zejména na energii charakterizuje i dynamiku srážky. Průběh této závislosti a její případné změny citlivě signalizují změnu mechanizmu srážek. Měření této veličiny v interakcích protonů kosmického záření s atmosférou tak, jak bylo provedeno na unikátní Observatoři Pierra Augera, je metodicky i experimentálně velmi náročné. Dává však možnost získat představu o srážkách při energiích nedosažitelných na urychlovačích.

Publikovaná práce podrobně rozebírá systematiku provedeného měření. Analýzou dat je získána hodnota (505 +- 22 (stat) + 28 -36 (syst)) mb (jednotka milibarn = 10^-31 m^2). Za použití Glauberovy teorie je výsledek převeden na účinný průřez srážek proton-proton a porovnán s měřeními při nižších energiích (z dat experimentů na LHC při těžišťové energii 8 TeV). Měření je vzhledem k velikosti energie srážek a zejména přesnosti ojedinělé. Výsledek ukazuje, že projekt Observatoře Pierra Augera významně přispívá k řešení problémů částicové fyziky zejména pro srážky částic s energiemi vyššími, než jsou maximální energie svazků dosahované v urychlovačových laboratořích. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se podílel na výstavbě Observatoře Pierra Augera a dnes naši fyzikové zajišťují její provoz a analýzu získaných dat. Zdroj FZÚ.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me