STAR - Články a novinky

Rekordní luminozita na urychlovači RHIC

Brookhaven National Laboratory

Urychlovač RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) v americké Brookhaven National Laboratory pokořil svůj rekord v luminozitě polarizovaných proton-protonových srážek.

Zvýšení luminozity urychlovače znamená větší četnost srážek a tudíž v konečném důsledku více experimentálních dat. Vzhledem k předem přesně dané době provozu urychlovače je tedy luminozita jedním z klíčových faktorů. V současné době je tento urychlovač schopen produkovat přibližně 1,2 bilionů srážek o energii 200 GeV týdně, čož je zhruba dvakrát více, než tomu bylo v roce 2012.

Za tímto milníkem stojí inovace a zlepšení urychlovače a mimo jiné i tzv. metoda elektronové fokusace, která využívá záporně nabitých elektronů ke kompenzaci odpodivých sil mezi kladně nabitými protony obíhajícími ve dvou protichůdných svazcích. Dochází tedy v jistém smyslu ke kolizím nízko energetického svazku elektronů s protony.

Více informací naleznete zde v původní zprávě zvěřejněné na stránkách BNL Newsroom.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me