EJČF - Novinky a informace

Experiment ALICE bude řídit pracovník z KF FJFI!

alicePeriod run coordinatorem pro konec roku 2015 byl vybrán Michal Broz, postdoktorand na KF FJFI. Gratulujeme k této prestižní pozici v rámci experimentu ALICE.

 

Period run coordinator(PRC) řídí chod celého experimentu pod vedením Run coordinatora. Zatímco Run coordinator je zvolený na celou dobu plánovaného fungování detektoru mezi odstávkami (obvykle 1-2 roky), PRC se střídají po několika měsících a jsou voleni ze zkušených pracovníků experimentu. Mezi povinosti PRC patří každodenní plánování nastavení detektorů a koordinace expertů na jednotlivé sub-detektory. Dále pak starost o obsazení a plynulý chod směn na každodenním řízení detektoru.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me