ATLAS - Články a novinky

Změření interakce mezi antiprotony na experimentu STAR

Experiment STAR na urychlovači RHIC poprvé v historii změřil interakci anti-protonů a přiblížil se tak k nalezení odpovědi na otázku, proč v našem Vesmíru převládá hmota nad anti-hmotou.

 

Experiment STAR na urychlovači RHIC v Brookhaven National Laboratory poprvé změřil interakci mezi anti-protony. Jedná se o síly, které drží anti-nukleony v anti-jádrech.

Anti-proton je anti-částice k protonu, má opačný náboj a spolu s anti-neutronem se jedná o jeden ze dvou anti-nukleonů, které mohou tvořit anti-jádra (jako například anti-helium He4, které bylo také objeveno na expermentu STAR).

Toto měření by mohlo nastínit rozdíly mezi hmotou a antihmotou a odpovědět na otázku, proč je v našem pozorovaném vesmíru více hmoty než anti-hmoty. Tyto výsledky byly nedávno publikovány v prestižním časopisu Nature.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me