ATLAS - Články a novinky

ATLAS - Kalorimetry

Jakmile neutrální, příp. nabité částice projdou dráhovým systémem, dostanou se do další části detektoru - kalorimetru. V kalorimetru tyto částice vytváří tzv. spršky sekundárních částic a jejich energie je tak rozložena a postupně měřena kalorimetrem. Sprška částic je způsobena neelastickou interakcí s materiálem absorbátoru. Sekundární částice letí dále a vytvářejí další spršky, které vytváří lavinu. Tento proces pokračuje, dokud energie částic nepoklesne pod určitou hranici.

Elektromagnetická a hadronová část spršky se chová odlišně a proto je potřeba dvou separátních kalorimetrových systémů. To je důvod proč má detektor ATLAS elektromagnetický kalorimetr (electromagnetic calorimeter - EC) a hadronový kalorimetr (hadronic calorimeter - HCAL). Tyto kalorimetry pokrývají dohromady rozsah pseudorapidity |η| < 4.9.

 

 

Elektromagnetický kaloriment

Elektromagnetický kaloriment je citlivý zejména na elektrony, pozitrony a fotony. Je složen z vrstev olověných absorbátorů, mezi kterými jsou mezery vyplněny tekutým argonem (liquid argon - LAr), který představuje aktivní médium. Sprška sekundárních částic se rozvíjí v absorbátoru a při průchodu aktivním médiem produkuje měřitelný signál.

Elektromagnetický kalorimetr je složen ze čtyř částí: dvou barelových a dvou uzávěrů, pokrývající pseudorapiditu |η| < 3.2 (s malou mezerou v |η| = 0 a 1.37 < |η| < 1.52). V oblasti pseudorapidity |η| < 1.8 je použit předvzorkovací kalorimetr, který pomáhá určit energetické ztráty detekovaných částic v materiálu před elektromagnetickým kalorimetrem.

 

Hadronový kalorimetr

Hadronový kalorimetr, jak už název napovídá, slouží k detekci hadronů (protonů a neutronů, pionů, kaonů). Je rozdělen na střední (barelovou) část a na dvě postranní (end-cap).

Hlavní částí sytému hadronových kalorimetrů tvoří hadronový scintilační deskový kalorimetr TileCal. Ten je složen z měděných a ocelových pohlcovacích členů oddělených deskami scintilačního plastu.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me